Sporządzanie wniosków o dotacje

Umieszczone przez włączony 1 lutego, 2014

Nasza firma posiada duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania dofinansowania z różnych źródeł krajowych i zagranicznych (w tym UE). Łączna wartość rozliczonych przez nas projektów przekracza już 40 mln zł.

Nasze wsparcie obejmuje pełne przygotowanie wniosku, w ramach którego:

  • Opracowujemy strategię pozyskania dotacji na Państwa projekt wybierając odpowiedni program i strategię pozyskania dotacji
  • Przygotowujemy nie tylko wniosek o dofinansowanie, ale również harmonogram realizacji wraz z biznes planem dbając o maksymalizację Państwa szans na uzyskanie wsparcia
  • Koordynujemy cały proces przygotowania dokumentacji aplikacyjnej
  • Dzięki dużej praktyce w rozliczaniu projektów unijnych  dbamy, aby wniosek zawierał zobowiązania realne do osiągnięcia, aby nie tworzyć zagrożenia dla późniejszej wykonalności projektu
  • Ze swej strony zapewniamy Państwu pomoc w montażu finansowym projektu, w tym pozyskania promesy kredytowej lub leasingowej.