Spotkania w szkołach z przedstawicielem partnera z Wilna

Umieszczone przez włączony 9 grudnia, 2019

Z początkiem listopada 2019 roku nasza firma rozpoczęła realizację kolejnego projektu mobilności zagranicznej, w tym przypadku w partnerstwie z organizacją z Litwy – Global Ideas.

W dniach 3 – 4  grudnia 2019r. szkoły uczestniczące w konsorcjum odwiedził przedstawiciel instytucji partnerskiej z Wilna, aby przekazać uczniom najważniejsze informacje o kraju stażu (w ramach przygotowania kulturowego), planowanych miejscach stażu, zakwaterowaniu, organizacji wyżywienia oraz oferowanym programie kulturowym.

W spotkaniu uczestniczyły osoby zainteresowane udziałem w projekcie z klas 2-3 technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Kolejnym elementem wizyty była rozmowa z Dyrekcją szkoły i nauczycielami zawodów objętych projektem, mająca na celu określenie oczekiwań i planowanych do osiągnięcia w ramach projektu rezultatów.

Spotkanie było bardzo owocne i obfitowało w szereg ustaleń i określenie zadań do wykonania przez zespół projektowy.

Serdecznie dziękujemy naszemu partnerowi z Wilna za złożenie osobistej wizyty w szkołach uczestniczących w projekcie. Z pewnością ułatwiło to uczniom podjęcie decyzji o wzięciu udziału w stażach.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które dostępne są zarówno na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.

Galeria zdjęć ze spotkania: