Spotkanie organizacyjne w związku z udziałem w wakacyjnych stażach zawodowych w Białymstoku

Umieszczone przez włączony 3 czerwca, 2022

W dniu 1 czerwca br. miało miejsce spotkanie organizacyjne z uczniami zakwalifikowanymi na staże wakacyjne w ramach projektu „Mechnix” i „Danplum”. W trakcie spotkania ustaliliśmy wszystkie dane niezbędne do zamówienia ubrań roboczych zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców, dane do uzyskania kart miejskich, które należy uzyskać, aby poruszać się komunikacją miejską w trakcie trwania staży. Omówiliśmy planowane miejsca stażu.

Planowany termin staży: 4-29.07.2022 r. Uczniowie mają zapewnione w ramach projektu m.in. transport, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, odzież roboczą, ubezpieczenie. Za zrealizowanie stażu z wynikiem pozytywnym przysługuje atrakcyjne stypendium.

Galeria zdjęć: