Spotkanie uczestników projektu „AGROPLUS”

Umieszczone przez włączony 21 maja, 2021

W dniu 21.05.2021r. miało miejsce pierwsze spotkanie uczestników projektu „AGROPLUS”, zakwalifikowanych na listę podstawową i rezerwową. Zostały omówione tematy raportu zawierającego aktualne trendy w logistyce żywności, który będzie opracowany przez ww. osoby jeszcze przed wyjazdem na kurs praktyczny w Turynie (Włochy). W trakcie spotkanie poruszyliśmy również kwestię organizacji wyjazdu m.in. termin, proponowany termin oraz szczegóły logistyczne. Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu, którego ukończenie planowane jest do końca września br. Zostanie on udostępniony w naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej w zakładce projektu oraz w Biurze Projektu.