Sprawozdawczość 2014-2020 w projektach – łatwiej, czy jak zwykle?

Umieszczone przez włączony 30 stycznia, 2015

Od dziś Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło możliwość konsultacji projektu Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Dokument określa zakres i tryb sprawozdawczości w odniesieniu do programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności latach 2014-2020.

Jak wiemy to właśnie ten dokument nakładał całkiem sporo obowiązków na Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi w poprzednim okresie programowania, a co za tym idzie i na Beneficjentów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania ewentualnych uwag, które nam wszystkim ułatwią realizację projektów.

Treść projektu wraz z załącznikami oraz formularzem zgłaszania uwag dostępna jest na  stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:
stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakładce „Fundusze Europejskie”/„Wytyczne”,
Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”.

Uwagi należy zgłaszać do 17 lutego 2015 r. na adres poczty elektronicznej sprawozdawczosc@mir.gov.pl