Staże w ramach projektu „Krok w zawodową przyszłość uczniów ZSCKR Rudka” – podsumowanie

Umieszczone przez włączony 5 sierpnia, 2021

W dniach od 5 do 30 lipca 2021 roku 20 uczniów Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce odbyło staże zawodowe w ramach projektu „Krok w zawodową przyszłość uczniów ZSCKR w Rudce”.

Uczniowie odbywali staże w firmie SaMASZ Sp. z o.o. (technik rolnik), PSS Społem Białystok oraz LECH Garmażeria Staropolska (technik żywienia i usług gastronomicznych).

Staże zawodowe realizowane w ramach projektów to świetna okazja na zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych na przyszłość. Ponadto wyjazdowe staże to także sprawdzian swoich umiejętności i odnajdywania się w nowych sytuacjach.

Wszyscy uczniowie pomyślne ukończyli staże oraz otrzymali stypendia.

Życzymy dalszych sukcesów!