Szkolenie w ramach Programu Erasmus+ w Turynie – podsumowanie

Umieszczone przez włączony 30 maja, 2022

W dniach 23-27 maja br. miało miejsce szkolenie branżowe pn. Nowoczesne proekologiczne trendy w logistyce żywności w Turynie (Włochy), które było jednym z działań projektu „AGROPLUS” realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

W szkoleniu łącznie uczestniczyło 18 osób: 4 nauczycieli z dwóch szkół zawodowych woj. podlaskiego, 10 przedstawicieli pracodawców oraz 4 nauczycieli ze szkoły zawodowej z Białej Waki (Litwa). Program szkolenia obejmował sesje szkoleniowe w zakresie „zielonego” i zrównoważonego transportu żywności, wizytę w szkole zawodowej o profilu logistycznym IIS Galilei Ferrari w Turynie, jak również wizyty w dwóch firmach pracujących w branży logistycznej – SITO INTERPORTO TORINO oraz OSCALITO.Uczestnicy szkolenia zapoznali się z wybranymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa transportu i logistyki żywności, regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie we Włoszech, rolą opakowań w obrocie towarowym. Scharakteryzowane zostały uwarunkowania dotyczące właściwego transportu żywności. Omówione zostały obowiązki producentów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz doświadczenia głównych dystrybutorów żywności w regionie Piemontu.

Był to bardzo udany i owocny w wiele doświadczeń zawodowych czas. Uczestnicy szkolenia wrócili z głowami pełnymi pomysłów i inspiracji w zakresie zrównoważonego transportu oraz większej świadomości ekologicznej. Uczestnicy zaktualizowali wiedzę
w zakresie nowoczesnych proekologicznych trendów w logistyce żywności i mają możliwość wprowadzenia wiedzy i doświadczeń w życie, aby zachować trwałość projektu i jego rezultatów.

Galeria zdjęć: