TAK dla Podlasia od Komisji Europejskiej

Umieszczone przez włączony 19 lutego, 2015

Po wielomiesięcznych negocjacjach z Brukselą, Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem zanim zostaną ogłoszone pierwsze konkursy, muszą jeszcze powstać pewne dokumenty, jak np.: szczegółowy opis priorytetów czy kryteria wyboru projektów.

Z funduszy europejskich nasze województwo otrzyma ponad 5 miliardów złotych, z czego 85,5 mln euro zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych: prace badawcze czy wyposażenie laboratoriów, które mają służyć przedsiębiorcom do opracowywania nowych bądź doskonaleniu już istniejących produktów. Mają pomóc przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, które dzięki zastrzykowi finansowemu staną się bardziej innowacyjne i konkurencyjne.

W nowym RPO bardzo ważna jest gospodarka niskoemisyjna. Na zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przeznaczyliśmy 180,5 mln euro.

Jedną z najważniejszych kwestii będzie też wsparcie szkolnictwa zawodowego. Na pomoc będą mogły liczyć te szkoły, które postawią na jakość kształcenia i dostosowują swoją ofertę edukacyjną do lokalnego rynku pracy i potrzeb naszych przedsiębiorców. Na ten cel mamy ok. 60 mln euro.

W województwie podlaskim powstanie również Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, który będzie wdrażany przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Będą to różne przedsięwzięcia (wynikające z problemów i potrzeb społeczności), określone w Lokalnych Strategiach Rozwoju. Na ten cel przeznaczonych jest łącznie 59 mln euro.

Wszystkich zainteresowanych poradami w zakresie dofinansowania zapraszamy już teraz, aby odpowiednio wcześnie ustalić wspólny plan działań i możliwość składania poszczególnych projektów.