Uczniowie z Łotwy na stażach w Białymstoku

Umieszczone przez włączony 27 marca, 2018

Grupa dziesięciu uczniów z Daugavpils, pod nadzorem jednego nauczyciela zawodu przyjechała do Białegostoku, aby zrealizować trzy tygodnie stażu w białostockich firmach. Zgodnie z założeniami projektu, uczniowie przed rozpoczęciem zajęć praktycznych, uczestniczą w programie kulturowym i językowym kraju stażu oraz szkoleniach BHP w firmach. Natomiast już dziś zaczęli wykonywać pierwsze zadania w firmach, przekazane im przez opiekunów. Uczniowie są bardzo pozytywnie nastawieni do stawianych przed nimi wyzwaniami i radzą sobie świetnie, mimo, iż dla większości uczniów udział w tym projekcie, jest pierwszym zagranicznym wyjazdem.

Poniżej przedstawiamy krótką relację ze spotkań przygotowawczych i pierwszych zajęć w firmach: