Wizyta przedstawicieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

Umieszczone przez włączony 9 lipca, 2021

W dniu 5 lipca br. rozpoczęliśmy realizację ostatniej edycji staży wakacyjnych w ramach projektu „Mońki na stażach” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Łącznie 27 uczniów uczestniczy w zajęciach praktycznych u pracodawców z branż: gastronomicznej, hotelarskiej, mechanicznej oraz transportowej. Uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, transport, a pozytywne ukończenie stażu gwarantuje otrzymanie wysokiego stypendium.

Wraz z rozpoczęciem staży, mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Dyrekcji szkoły, którzy monitorowali przebieg programu oraz miejsca staży.