Wizyta w szkołach zawodowych w Pradze

Umieszczone przez włączony 24 października, 2017

W dniach 17-18 października br. przedstawiciel Perfect Project spotkał się z dwoma szkołami zawodowymi z Pragi. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz nawiązania współpracy w zakresie praktycznych form zdobywania kwalifikacji w woj. podlaskim. Efektem spotkania jest również omówienie założeń projektu „AlterDrive”, którego celem jest stworzenie partnerstwa strategicznego, które pozwoli na podniesienie jakości i przydatności oferty kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych poprzez rozwój nowego i innowacyjnego podejścia do nauczania w tym zawodzie oraz wspieranie upowszechniania najlepszych europejskich praktyk w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć: