Zespół Perfect Project rozwija kompetencje społeczne

Umieszczone przez włączony 7 marca, 2018

Kompetencje społeczne to umiejętności, które przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem. To właśnie one bardzo często warunkują to, w jakim stopniu jesteśmy w stanie przystosować się do nowych, zmieniających się warunków, jak szybko reagujemy w sytuacji trudnej, jak bardzo jesteśmy odporni na sytuacje stresowe, czy wywołujemy konflikty w grupie. Stąd takie umiejętności jak asertywność, praca w grupie czy zarządzanie sobą w czasie, zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w organizacji. Wielokrotnie, przedsiębiorcy, z którymi współpracujemy, podkreślają, jak niezwykle istotna jest dbałość o właśnie ten obszar w zarządzaniu zespołem. W Perfect Project, również dbamy o rozwój kadr, stąd w marcu br. zespół Perfect Project uczestniczy w serii zajęć o tematyce rozwoju osobistego, zgłębiając takie zagadnienia jak: motywacja – czym jest i jak działa, planowanie i organizacja czasu czy asertywność.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć: