TAK dla Podlasia od Komisji Europejskiej

TAK dla Podlasia od Komisji Europejskiej

Po wielomiesięcznych negocjacjach z Brukselą, Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem zanim zostaną ogłoszone pierwsze konkursy, muszą jeszcze powstać pewne dokumenty, jak np.: szczegółowy opis priorytetów czy kryteria wyboru projektów. Z funduszy europejskich nasze województwo otrzyma ponad 5 miliardów złotych, z czego 85,5 mln...

Read More