Pierwsze konkursy w Programie Inteligentny Rozwój

Pierwsze konkursy w Programie Inteligentny Rozwój

Pierwsze konkursy w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 już zostały ogłoszone i są skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z harmonogramem na rok 2015 zaplanowano konkursy w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) POIR. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł. Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania...

Read More