Inteligentny Rozwój będzie wspierał przedsiębiorców

Inteligentny Rozwój będzie wspierał przedsiębiorców

Niedawno ogłoszono kryteria i terminy konkursów, w których będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektów dla kilku działań i poddziałań tego Programu, adresowanych do przedsiębiorców. Znamy kryteria dla: działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (blisko 584 mln euro na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i...

Read More