Trener Perfect Project kształci macedońskich inżynierów

Trener Perfect Project kształci macedońskich inżynierów

W dniach 16.02-20.02.2017 Karolina Korol przeprowadziła warsztaty w Skopje, w których udział wzięło 20 inżynierów. Tematem warsztatów było przywództwo. W trakcie zajęć, trenerka korzystała z wielu metod aktywizujących, integrujących grupę, co cieszyło się bardzo pozytywnym odbiorem ze strony uczestników. Warto wspomnieć, iż zajęcia prowadzone były w formule tzw. mobilności łączonej, polegającej na prowadzeniu warsztatów tradycyjnie w sali szkoleniowej, przy jednoczesnym korzystaniu z platformy on-line (za utworzenie której odpowiedzialny był zespół merytoryczny Perfect Project). Kolejna sesja warsztatowa w Skopje odbędzie się w maju i będzie dotyczyła zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Zapraszamy do zapoznania się z galerią...

więcej

Kolejne projekty na rzecz edukacji

Kolejne projekty na rzecz edukacji

Z przyjemnością informujemy o kolejnych sukcesach spółki w pozyskiwaniu środków na rozwój kształcenia i edukacji w naszym regionie. W ramach konkursu 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wyniku negocjacji i oceny merytorycznej, kolejne 2 przygotowane przez nasz zespół wnioski aplikacyjne uzyskały pozytywną ocenę i obecnie trwają działania zmierzające do podpisania umów o dofinansowanie przedmiotowych projektów. Całkowita wartość obu projektów to ponad 1.600.000,00 zł w ramach której 1.465 uczniów i 66 nauczycieli w ramach obu projektów uzyska wsparcie w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych, doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli, stworzenia warunków dla nauczania metodą eksperymentu, wsparcia wykorzystania TIK w szkołach oraz nowych metod indywidualizacji pracy z uczniem. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za zaufanie placówek kształcenia, które korzystały z naszego wsparcia przy sporządzaniu wniosków dla swoich podmiotów i zespołów szkół. Serdecznie zapraszamy do dalszej owocnej współpracy. Zespół Perfect...

więcej