Trener Perfect Project kształci macedońskich inżynierów

Trener Perfect Project kształci macedońskich inżynierów

W dniach 16.02-20.02.2017 Karolina Korol przeprowadziła warsztaty w Skopje, w których udział wzięło 20 inżynierów. Tematem warsztatów było przywództwo. W trakcie zajęć, trenerka korzystała z wielu metod aktywizujących, integrujących grupę, co cieszyło się bardzo pozytywnym odbiorem ze strony uczestników. Warto wspomnieć, iż zajęcia prowadzone były w formule tzw. mobilności łączonej, polegającej na prowadzeniu warsztatów tradycyjnie w sali...

Read More

Kolejne projekty na rzecz edukacji

Kolejne projekty na rzecz edukacji

Z przyjemnością informujemy o kolejnych sukcesach spółki w pozyskiwaniu środków na rozwój kształcenia i edukacji w naszym regionie. W ramach konkursu 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wyniku negocjacji i oceny merytorycznej, kolejne 2 przygotowane...

Read More