Kolejne projekty na rzecz edukacji

Umieszczone przez włączony 7 lutego, 2017

Z przyjemnością informujemy o kolejnych sukcesach spółki w pozyskiwaniu środków na rozwój kształcenia i edukacji w naszym regionie.

W ramach konkursu 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wyniku negocjacji i oceny merytorycznej, kolejne 2 przygotowane przez nasz zespół wnioski aplikacyjne uzyskały pozytywną ocenę i obecnie trwają działania zmierzające do podpisania umów o dofinansowanie przedmiotowych projektów.

Całkowita wartość obu projektów to ponad 1.600.000,00 zł w ramach której 1.465 uczniów i 66 nauczycieli w ramach obu projektów uzyska wsparcie w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych, doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli, stworzenia warunków dla nauczania metodą eksperymentu, wsparcia wykorzystania TIK w szkołach oraz nowych metod indywidualizacji pracy z uczniem.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za zaufanie placówek kształcenia, które korzystały z naszego wsparcia przy sporządzaniu wniosków dla swoich podmiotów i zespołów szkół.

Serdecznie zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.

Zespół Perfect Project