Kształcenie modułowe w szkolnictwie zawodowym – szanse i wyzwania

Kształcenie modułowe w szkolnictwie zawodowym – szanse i wyzwania

W dniu 20.02.2018r. w siedzibie firmy Salag Sp. z o.o. Sp. K. miało miejsce spotkanie, którego celem była wymiana doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym w zakresie kształcenia modułowego. W wydarzeniu uczestniczyli pracodawcy wspierający kształcenie zawodowe, przedstawiciele organów prowadzących i sprawujących nadzór pedagogiczny, dyrektorzy szkół zawodowych oraz nauczyciele. W trakcie spotkania, zaproszeni goście mieli możliwość...

Read More

Zdrowa żywność przyszłością gastronomii

Zdrowa żywność przyszłością gastronomii

Perfect Project jest liderem partnerstwa, którego celem jest przedstawienie perspektyw rozwoju ekologicznego żywienia w obiektach gastronomicznych w hotelach jako metody dywersyfikacji turystycznego produktu hotelowego. W partnerstwie chcielibyśmy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: jakie przeszkody spotykają szkoły, hotelarzy i restauratorów, którzy chcą wprowadzać ten rodzaj żywności do programów nauczania i menu swoich placówek? Zdrowa...

Read More

Inwestycja w kadry najlepszą inwestycją

Inwestycja w kadry najlepszą inwestycją

W Perfect Project niezwykle dbamy o rozwój zawodowy. Do tej pory głównie dotyczyło to społeczności szkolnych, z którymi mamy przyjemność współpracować, aż przyszedł czas na inwestycję w nasz zespół. I tak już od 16 lutego br. pracownicy Perfect Project będą się szkolić pod okiem doświadczonych i profesjonalnych trenerów m.in. w zakresie kompetencji informatycznych, językowych i „miękkich”. Na ten cel firma uzyskała dofinansowanie w...

Read More