Mońki rozpoczynają staże

Mońki rozpoczynają staże

Tak w trzech słowach można opisać nowy projekt, którego realizację rozpoczynamy w partnerstwie z Powiatem Monieckim. Projektem zostaną objęci 54 uczniowie oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, którzy uczestniczyć będą w stażach w regionalnych firmach. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekty.

Więcej