120 uczniów, 10 nauczycieli i 25 działań do zrealizowania

120 uczniów, 10 nauczycieli i 25 działań do zrealizowania

„Kompleksowy Program Rozwoju ZS Wojewodzin” – tak brzmi tytuł projektu, który na przestrzeni dwóch lat będziemy wdrażali w Zespole Szkół w Wojewodzinie. Projekt zakłada realizację kursów zawodowych, zajęć dodatkowych oraz staży u pracodawców, których działalność wpisuje się w specjalizacje województwa (budownictwo, gastronomia i hotelarstwo). Zostanie również kupione wyposażenie do pracowni robót murarsko-tynkarskich. W dniu...

Więcej