Wsparcie Perfect Project Sp. z o.o. na skutek COVID-19

Wsparcie Perfect Project Sp. z o.o. na skutek COVID-19

W dniu 17.09.2020r. zarząd spółki Perfect Project podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Perfect Project Sp. z o.o. w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,...

Więcej