AGROPLUS – kolejne spotkanie partnerów w formule online

AGROPLUS – kolejne spotkanie partnerów w formule online

W dniu 26.03.2021r. miało miejsce kolejne spotkanie partnerów projektu „AGROPLUS”, które zrealizowane zostało w formule online. Ciągle narastająca sytuacja epidemiczna uniemożliwiła realizację spotkania w formie tradycyjnej, które zaplanowane było w marcu 2021 roku. W trakcie spotkania, partnerzy ustalili zakres raportu z wymiany dobrych praktyk w partnerstwie zawierającego aktualne trendy w logistyce żywności (m.in. analiza...

Czytaj więcej

Kursy u pracodawców w ramach projektu „Danplum”

Kursy u pracodawców w ramach projektu „Danplum”

W dniu 19.03.2021r. zakończyły się dwa 60-godzinne kursy zawodowe realizowane w firmach PLUM Sp. z o.o. oraz Danwood S.A. w ramach projektu „Danplum”. W kursach uczestniczyło łącznie 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Dzięki realizacji formule praktycznej, uczniowie mieli możliwość uzyskania wymaganych na rynku pracy kompetencji, zapoznania się ze strukturą i działalnością dwóch ważnych i cenionych na europejskim...

Czytaj więcej