Pizza i pierogi – zajęcia kulturowe w trakcie stażu uczniów z Włoch

Pizza i pierogi – zajęcia kulturowe w trakcie stażu uczniów z Włoch

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego PB z uczniami z Włoch, realizującymi staż w Białymstoku. Rozpoczęło się ono krótkimi prezentacjami, które pokazywały szkoły, zwyczaje i życie codzienne obu grup. W tym czasie uczniowie z Polski i Włoch mogli dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem. Uczniowie z Włoch zapytani o to, co na wyjeździe do Polski oraz spotkaniu w ALOPB podoba im się najbardziej,...

Czytaj więcej