Uczniowie z Litwy na stażach w Białymstoku

Uczniowie z Litwy na stażach w Białymstoku

Wczoraj (20 marca br.) przywitaliśmy kolejną grupę zagranicznych gości. Tym razem do Białegostoku przyjechali uczniowie i nauczyciele ze szkoły morskiej z Kłajpedy, łącznie 9 osób. Celem przyjazdu uczniów jest zrealizowanie części szkolnego programu praktyk w białostockich firmach, natomiast nauczyciele uczestniczą w zajęciach job shadowing w szkołach zawodowych w regionie oraz w zajęciach praktycznych u pracodawców, zgodnie z profilem...

Czytaj więcej