Staże uczniów z zagranicznych szkół zawodowych

Staże uczniów z zagranicznych szkół zawodowych

W dniu 26 i 27 marca br. przywitaliśmy dwie grupy uczniów ze szkół zawodowych z Litwy i Łotwy. Przyjechali oni do Białegostoku, aby część programu nauczania praktycznego zrealizować w białostockich firmach. Przedsięwzięcie jest możliwe do realizacji dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Erasmus+. Przyjazd każdej grupy uczniów zawsze rozpoczyna się od spotkania organizacyjnego, na którym wyjaśniamy wszystkie kwestie związane z programem,...

Czytaj więcej