Job-shadowing nauczyciela z Łotwy w podlaskich szkołach zawodowych

Umieszczone przez włączony 16 września, 2022

Uczenie się poprzez obserwację pracy innych zwykle kojarzy się z wdrażaniem nowego pracownika. Tymczasem job shadowing może pomóc w rozwoju nawet doświadczonym fachowcomJob shadowing, wg „Przewodnika po programie Erasmus+”, to „krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację”. W tym właśnie w celu do Białegostoku przyjechała nauczycielka z Rygi (Łotwa), aby towarzyszyć w pracy swoich kolegów i koleżanek nauczycieli kształcących uczniów z branży graficznej i rozwijać swoje doświadczenia zawodowe.

Nauczycielka na codzień pracuje w Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” . W okresie 13-16 września br. zrealizowała obserwację pracy, uczestniczyła w zajęciach czterech szkołach zawodowych z Białegostoku, które kształcą w zawodzie graficznym. Był to czas bogaty w wiele doświadczeń, ciekawych rozmów i wymiany dobry praktyk.