Perfect Project wspiera i promuje uczenie się w miejscu pracy

Umieszczone przez włączony 20 czerwca, 2018

Jednym z głównych obszarów działalności i zainteresowań firmy jest promowanie uczenia się w oparciu o pracę oraz uczenie się w miejscu pracy (Work Based Learning – WBL).

Uczenie się w pracy, a zwłaszcza praktyki zawodowe i staże, odgrywają istotną rolę w łagodzeniu przejścia ze szkoły do ​​pracy. Nasze doświadczenia pokazują, że zarówno pod względem kompetencji, jak i zdobytych umiejętności oraz wyników związanych z zatrudnieniem, kształcenie oparte na doświadczeniu w formie praktyk zawodowych czy staży stanowi krok milowy w ułatwianiu przejścia ze świata edukacji do świata pracy. Badania pokazują, że jakość nauczania opartego na pracy jest lepsza, gdy w procesie nauki uczestniczą osoby trzecie, oprócz ucznia i firmy (miejsce nauki). Może to być przedstawiciel szkoły (zazwyczaj w praktyce zawodowej) lub zewnętrzna organizacja wspierająca kształcenie zawodowe. Stąd Perfect Project zdecydowało się przystąpić jako partner stowarzyszony do projektu pn. Work Based Learning 2.0, którego celem jest poprawa współpracy między sektorem edukacyjnym a przedsiębiorstwami, zwiększenie udziału firm w inicjatywach WBL i internacjonalizacja oferty szkoleniowej i podejścia WBL.

Więcej informacji na temat projektu tutaj.