Szanse dla młodych przedsiębiorczych i aktywizacja młodych bezrobotnych

Umieszczone przez włączony 5 marca, 2015

Osoby młode w obecnym okresie programowania będą traktowane priorytetowo.

W ramach unijnego programu Polska Wschodnia finansowane będą działania umożliwiające powstawanie i rozwijanie start-upów, czyli firm rozpoczynających działalność opartą o innowacyjny pomysł. Na pomoc liczyć mogą młodzi ludzie do 35. roku życia, głównie absolwenci uczelni bądź studenci ostatnich lat studiów, czyli młode, kreatywne osoby pragnące przekształcić pomysł w innowacyjny biznes.

Na samym początku osoba z nowatorskim pomysłem otrzyma indywidualne wsparcie doradcze obejmujące m.in. testowanie koncepcji i weryfikowanie rynku, mentoring branżowy (indywidualne oraz grupowe sesje mentoringowe) oraz coaching (np. biznesowy, marketingowy, finansowy i technologiczny). Start-uperzy będą mogli skorzystać ze specjalistycznych usług biznesowych, marketingowych i technologicznych. Dzięki nim dopracują pomysł, przygotują produkt gotowy do wejścia na rynek i stworzą rentowny model biznesowy. W ostatnim etapie przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać o bezzwrotną dotację, pozwalającą wejść na rynek i rozpocząć na nim funkcjonowanie.

Z kolei Powiatowe Urzędy Pracy mogą już ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), w ramach którego środki przeznaczone będą na podniesienie aktywności zawodowej bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP. Nabory trwają jak na razie tylko w województwie mazowieckim i świętokrzyskim, ale zgodnie z zapowiedziami, wkrótce dołączą do nich następne województwa – w tym podlaskie. Projekty, mogące liczyć na dofinansowanie w ramach programu PO WER, to przede wszystkim staże, szkolenia i inne formy dokształcania się, które pomogą młodym ludziom w znalezieniu pracy. Chodzi o zdobycie niezbędnego doświadczenia lub przekwalifikowanie się – zgodnie z potrzebami pracodawców.

Pod uwagę będą brane oferty, które gwarantują zatrudnienie na umowę o pracę na co najmniej trzy miesiące lub umowę cywilnoprawną, też na minimum kwartał. Przy czym średnie miesięczne wynagrodzenie nie może być niższe od płacy minimalnej i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczeniowe. W ramach projektów będzie można również otrzymać środki na założenie własnej działalności gospodarczej.