Zajęcia z odnawialnych źródeł energii na Politechnice Białostockiej

Umieszczone przez włączony 29 września, 2022

W dniach 15, 22 i 29 września 2022 r. uczniowie klasy czwartej w zawodzie technik budownictwa Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach uczestniczyli w serii zajęć z odnawialnych źródeł energii, które prowadzone były na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:

  1. Budowa i zasada działania płaskich kolektorów słonecznych.
  2. Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru.
  3. Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej dla różnych kątów nachylenia łopat turbiny wiatrowej.
  4. Sprawność energetyczna pomp ciepła z wymiennikami typu woda-woda.
  5. Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła.
  6. Określenie charakterystycznych parametrów paneli słonecznych fotowoltaicznych.
  7. Badanie wydajności panelu słonecznego w połączeniu szeregowym/równoległym.
  8. Badanie sprawności cieczowego kolektora słonecznego.
  9. Wyznaczenie charakterystyk cieczowego kolektora słonecznego.

W trakcie wizyty na Politechnice Białostockiej uczniowie mieli okazję w praktyce poznać ofertę Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, co niewątpliwie pomogło sprecyzować dalsze plany zawodowo-edukacyjne.

Działanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Mechnix” realizowanego przez Perfect Project sp. z o.o. w partnerstwie z Miastem Suwałki i Zespołem Szkół Technicznych w Suwałkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć: