Kształcenie zawodowe i wzmocnienie atrakcyjności i jakości edukacji

Kształcenie zawodowe i wzmocnienie atrakcyjności i jakości edukacji

Dziś zakończyła się I runda naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE w ramach EFS w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Przypominamy, że w tym konkursie przeznaczonym dla szkół zawodowych jedyne kwalifikowane działania obejmują praktyki i staże uczniów oraz nauczycieli w przedsiębiorstwach. Instytucja Zarządzająca...

Więcej