Projekty stażowe po wstępnej ocenie

Projekty stażowe po wstępnej ocenie

Aż 2 wnioski sporządzone bezpośrednio przez spółkę znalazły się w wąskim gronie wnioskodawców na liście zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej już po I rundzie konkursu w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Lista dostępna jest on-line na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Kilka kolejnych, które były...

Read More