Kolejne Perfect Project-y

Kolejne Perfect Project-y

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie spółki w pozyskiwaniu środków na rozwój kształcenia zawodowego w naszym regionie. W ramach konkursu 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wyniku oceny merytorycznej aż dwa nasze wnioski aplikacyjne uzyskały pozytywną ocenę i obecnie trwają działania zmierzające do...

Read More