Innowacja w EKONOMIKU

Innowacja w EKONOMIKU

Innowacja w EKONOMIKU   Firma Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku, od 2014 jest  realizatorem projektu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwo strategiczne”. Projekt będzie realizowany do sierpnia  2017r., w partnerstwie z: Zespołem  Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – Liderem Projektu Daugavpilską Handlową Szkołą Zawodową z Łotwy...

Read More

Perfect Project w elitarnym gronie

Perfect Project w elitarnym gronie

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosiła dziś  listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 3.3.2 BOF w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2: Stworzenie Centrum Kompetencji BOF. Jedynie 2 wnioski...

Read More