Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

W dniu 12 stycznia br. w Warszawie zorganizowany został po raz piąty Dzień Informacyjny Programu Erasmus+, w którym również uczestniczyli przedstawiciele Perfect Project. W wydarzeniu udział wzięło ponad dwa tysiące osób, zorganizowano 16 sesji tematycznych oraz spotkania z ekspertami. Po raz pierwszy podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego zorganizowane zostały Targi Dobrych Praktyk – dotychczasowi beneficjenci programu mogli...

Read More

Kształcenie zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Kształcenie zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

W ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nasza spółka aplikuje o środki na staże oraz kompleksowe programy rozwojowe dwóch współpracujących szkół zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałania 3.3.1. Przedsięwzięcia, o...

Read More

Białystok uruchamia projekt „Bony na szkolenia”

Białystok uruchamia projekt „Bony na szkolenia”

Kursy językowe, cyfrowe, szkolenia zawodowe, a także studia podyplomowe – subregion białostocki otrzymał ponad 50 mln zł z funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Rekrutacja do projektu rozpocznie się w dniu 15 stycznia 2018 r. Dokumenty rekrutacyjne oraz informacje o projekcie dostępne są na stronie projektu. Z możliwości dofinansowania mogą skorzystać osoby, które wybiorą szkolenie/kurs oferowany przez jednostkę...

Read More