Rozmowy kwalifikacyjne z uczestnikami stażu z Włoch

Rozmowy kwalifikacyjne z uczestnikami stażu z Włoch

W dniach 15 – 22 maja br. zrealizowane zostały rozmowy kwalifikacyjne z uczestnikami projektu „FORINS” realizowanego w ramach programu Erasmus+, w którym parterem jest Perfect Project Sp. z o.o. W rozmowach uczestniczyli uczniowie z łącznie trzech szkół zawodowych z północnych Włoch i mają one na celu opracowanie efektywnego programu stażu, który będzie odpowiadał na potrzeby uczestników i firm przyjmujących na staż....

Czytaj więcej

Spotkanie uczestników projektu „AGROPLUS”

Spotkanie uczestników projektu „AGROPLUS”

W dniu 21.05.2021r. miało miejsce pierwsze spotkanie uczestników projektu „AGROPLUS”, zakwalifikowanych na listę podstawową i rezerwową. Zostały omówione tematy raportu zawierającego aktualne trendy w logistyce żywności, który będzie opracowany przez ww. osoby jeszcze przed wyjazdem na kurs praktyczny w Turynie (Włochy). W trakcie spotkanie poruszyliśmy również kwestię organizacji wyjazdu m.in. termin, proponowany termin oraz...

Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu „Danplum”

Rekrutacja do projektu „Danplum”

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach do wzięcia udziału w pierwszej edycji staży zawodowych realizowanych w firmach z Białegostoku. Planowany termin staży: 5-30.07.2021 r. Uczniowie mają zapewnione w ramach projektu m.in. zakwaterowanie, pełne wyżywienie, odzież roboczą, ubezpieczenie. Za zrealizowanie stażu z wynikiem pozytywnym przysługuje atrakcyjne stypendium. Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin...

Czytaj więcej