Więcej o firmie

Korzystając z usług Perfect Project Sp. z o.o. w ramach przygotowania wniosków o dofinansowanie mają Państwo zagwarantowaną nie tylko fachową wiedzę, ale też bogatą praktykę i rynkowe doświadczenie. Mogą też Państwo liczyć na wsparcie w całym procesie aplikacyjnym.

Z praktyki wiemy, że otrzymanie dotacji to dopiero połowa sukcesu, zatem jeśli potrzebujecie Państwo profesjonalnej usługi zarządzania projektem, serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Perfect Project Sp. z o.o. w zakresie realizacji i rozliczeń projektów.

Jeśli chcesz pozyskać fundusze dla firmy to świetnie trafiłeś! Zapoznaj się z ofertą dla Twojej firmy jaką możemy przygotować w Perfect Project Sp. z o.o. specjalnie dla Ciebie. Inteligentne specjalizacje, wzmocnienie jakości badań i powiązań z sektorem nauki oraz pozycja Twojej firmy na rynkuzależy od Twoich decyzji już dziś.

Szczególnie istotna dla Perfect Project Sp. z o.o. jest również edukacja w naszym regionie, zarówno ta formalna realizowana w placówkach oświatowych, z którą związana jest nasza  oferta dla szkół, jak również ta związana z ideą kształcenia się przez całe życie w ramach oferowanych kursów i szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

więcej

Ostatnie wpisy

Październik 16, 2017 |

Bony na szkolenia z możliwością dofinansowania

Szanowni Państwo, informujemy, iż miasto Białystok oraz powiat białostocki są partnerami projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Z możliwości dofinansowania mogą skorzystać osoby,...

Październik 9, 2017 |

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

W ramach konkursu planowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nasza spółka przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, w obszarze staży i praktyk dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowanych u pracodawców. Przedsięwzięcia, które planujemy mają na celu popularyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w branżach należących do Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podlaskiego. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na listopad...

Wrzesień 28, 2017 |

Wspólne inicjatywy Perfect Project i Centrum Kompetencji w Lipawie

Lipawa jest trzecim co do wielkości miastem na Łotwie oraz jednym z głównym miast portowych tego kraju. Z uwagi na wysoką konkurencyjność i innowacyjność szkoły zawodowej w Lipawie oraz bogate doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych, przedstawiciele Perfect Project postanowili spotkać się z partnerem zagranicznym, by podejmować wspólne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy. Pierwszą wspólną inicjatywą będzie uczestnictwo podlaskich szkół zawodowych kształcących w zawodzie technik elektryk w corocznie organizowanym w Lipawie turnieju umiejętności elektrycznych uczniów szkół zawodowych z krajów bałtyckich. Więcej szczegółów udziela zespół Perfect Project. Zapraszamy do udziału w konkursie oraz zapoznania się z galerią...

więcej