Wizyta w szkołach zawodowych w Pradze

Wizyta w szkołach zawodowych w Pradze

W dniach 17-18 października br. przedstawiciel Perfect Project spotkał się z dwoma szkołami zawodowymi z Pragi. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz nawiązania współpracy w zakresie praktycznych form zdobywania kwalifikacji w woj. podlaskim. Efektem spotkania jest również omówienie założeń projektu „AlterDrive”, którego celem jest stworzenie partnerstwa strategicznego, które pozwoli na podniesienie jakości...

Read More

Bony na szkolenia z możliwością dofinansowania

Bony na szkolenia z możliwością dofinansowania

Szanowni Państwo, informujemy, iż miasto Białystok oraz powiat białostocki są partnerami projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III...

Read More

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

W ramach konkursu planowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nasza spółka przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej...

Read More